Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.CUKIERNIASZABELSKI.PL

1.WSTĘP

a) Sklep internetowy www.cukierniaszabelski.pl.pl jest własnością firmy : Piekarnia Cukiernia Marek Szabelski z siedzibą w 11-710 Piecki ul.Firmowa 1, posługujący się NIPem 742-000-36-64. Firma zajmuję się produkcją oraz sprzedażą wyrobów piekarniczych oraz cukierniczych.

b) Zdjęcia oraz opisy są własnością firmy Piekarnia Cukiernia Marek Szabelski.
c) Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego.


2.WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

a) Zakupy w sklepie internetowym nie wymagają rejestracji.
b) Wymagane są prawdziwe dane osobowe. W przypadku nieprawdziwych danych osobowych wprowadzanych podczas rejestracji i zamówień cukiernia ma prawo do niezrealizowania zamówienia.
c) Potwierdzeniem zamówienia z dokonaniem płatności on-line jest tylko i wyłącznie otrzymanie wpłaty pełnej kwoty poprzez e-przelew  lub płatność kartą kredytową
d) Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego cukierniaszabelski.pl mogą być zgłaszane za pośrednictwem zakładki kontakt. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień.

3. ZASADY ZAWIERANIA, ZMIANY ORAZ ROZWIĄZANIA UMOWY


a) Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w ofercie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem ) dni w tygodniu oraz 24 (dwadzieścia cztery ) godziny na dobę.
b) W celu złożenia zamówienia należy:
-wybrać produkty będące przedmiotem zamówienia a następnie kliknąć przycisk
„Do Koszyka”
- wybrać rodzaj dostawy
- wypełnić formularz dostawy tj. dane adresowe, numer telefonu, adres e-mail
- dokonać płatności poprzez serwis płatności online (Informacje o płatności) bądź zobowiązać się do zapłaty przy odbiorze
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.


Dostępne formy płatności :
Płatność gotówką przy odbiorze
Płatność przelewem
Karty płatnicze:
*VISA
*VISA Electron
*MasterCard
*MasterCard Electronic
*Maestro

c) przesyłka zostanie dostarczona za pośrednictwem firmy kurierskiej lub dostarczona transportem własnym sprzedawcy
d) Złożenie zamówienia przez klienta oznacza złożenie firmie Piekarnia Cukiernia
Marek Szabelski oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
e)Po złożeniu i opłaceniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w momencie składania zamówienia zostanie wysłane potwierdzenie realizacji zamówienia.
f) W przypadku, gdy realizacja części lub całości zamówienia będzie niemożliwa
sklep internetowy zaproponuje klientowi
- anulowanie zamówienia
- anulowanie zamówienia w części
- przesunięcie terminu realizacji zamówienia
- kupno produktów alternatywnych
g) W przypadku gdy klient nie wybierze jednej z ww. opcji, możliwe jest anulowanie zamówienia poprzez sklep internetowy bądź wysłanie niekompletnego zamówienia.
h) W przypadku gdy realizacja zamówienia zostanie anulowana a płatność zostanie dokonana „ z góry”, zostanie ona zwrócona na konto/kartę kupującego, z którego została dokonana płatność.
i) Wszyscy jesteśmy ludźmi, dlatego na naszej stronie mogą pojawić się błędy spowodowane naszym roztargnieniem lub z winy dostawcy platformy sprzedażowej. O zaistniałych pomyłkach poinformujemy Ciebie drogą telefoniczną lub e-mailowo . Przepraszamy z góry ;)


4. MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA


a) Klient może modyfikować swoje zamówienie tylko 1 (jeden) raz 
do momentu nadania przesyłki przez sklep cukierniaszabelski.pl
b) Zmiany zamówienia mogą dotyczyć:
- asortymentu i jego ilości
- adresu dostawy
- anulowania dostawy

5. FORMY PŁATNOŚCI
a)Dostępne formy płatności :
Płatność gotówką przy odbiorze
Płatność przelewem
Karty płatnicze:
*VISA
*VISA Electron
*MasterCard
*MasterCard Electronic
*Maestro

Płatności za zakupy w sklepie internetowym cukierniaszabelski.pl
można dokonać za pośrednictwem systemu Płatności Shoplo (Informacje o płatności)
b) W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego."
c) Przy płatności kartą lub przelewem czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu autoryzacji płatności.


6. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

a) Termin realizacji zamówienia wynosi do 7dni roboczych. Przy płatności kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji
b) Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas
lub brak dostawy spowodowany podaniem przez Klienta nieprawidłowego bądź niepełnego adresu dostawy.
c) Produkty zamówione w piątek po godz. 12:00 sobotę/niedzielę zostaną dostarczone najprędzej w poniedziałek po godz 12:00
d)Klient ma możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od
momentu dostarczenia produktu.
e) Cukierniaszabelski.pl oświadcza, że dostawy tortów realizuje na wybranym obszarze tj. Województwie Warmińsko-Mazurskim. Wszelkie dostawy innych wyrobów, tj. czekolad, ciasteczek, pralin, bombonierek są realizowane na terenie całej UE.  
f) Klienci, którzy dokonali zamówienia tortu( tortów ) z dostawą poza woj. Warmińsko-Mazurskie przy płatności kartą / przelewem bankowym dostaną zwrot środków na konto w terminie do 7 dni roboczych.

7. WARUNKI REKLAMACJI


a) Klient ma prawo złożyć wniosek reklamacyjny
b) Sklep internetowy w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się
do Reklamacji klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
c) W przypadku reklamacji towaru, należy go odesłać za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres magazynu.
d) Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił za nabycie danego produktu.

8.ZWROT NALEŻNOŚCI


a) Zwrot należności zostanie dokonanie niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych.

9. DANE OSOBOWE

a) Dane osobowe gromadzone przez serwis www.cukierniaszabelski.pl służą wyłącznie do realizacji zamówień online. Nie są udostępniane publicznie lub osobom trzecim chyba że na wyraźną prośbę organów uprawnionych w związku z toczącymi się podstępowaniami.
b) Wymagane są prawdziwe dane osobowe. W przypadku nieprawdziwych danych osobowych wprowadzanych podczas rejestracji i zamówień cukiernia ma prawo do niezrealizowania zamówienia.
c)Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Piekarnia Cukiernia Marek Szabelski, które wymagają podania danych osobowych. Piekarnia Cukiernia Marek Szabelski przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym cukierniaszabelski.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody,  niniejszego regulaminu, również w celu świadczenia usługi newslettera. 
d)Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”) lub poprzez kontakt e-mailowy lub telefoniczny.
e)Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie w związku z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu Internetowego cukierniaszabelski.com są przetwarzane przez Piekarnia Cukiernia Marek Szabelski z siedzibą w Pieckach ul.Zwycięstwa 36E, która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2014 r., , poz. 1182 ze zm.).

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


a)Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego
nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego
b) W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

c) Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu
d) Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
e) Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a sklepem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby sklepu.